esmaspäev, november 26, 2007

 

Kooliskäimise okkaline rada Afganistanis III: kohtumine mulladega

"Igaüks peab saama teadmisi. Kes ei saa, see on pime," tsiteerib mulle lõunalauas koraani Jusuf. Meiega on ühinenud ka üks mulla, kes huviga sekkub vestlusse. Olen just tekitanud furoori, öeldes, et mulle meeldib lõdvestuseks kuulata CDd, kus hea muusikalise tunnetusega mulla laulab koraani. Ning Inger on tekitanud omalt poolt üllatusmomendi faktiga, et Norras makstakse kirikumaksu (mida võiks siis võrrelda siinse zakat'iga) ning iga kogudus (usust sõltumata), kes on tõestanud oma elujõulisust, saab tegevuseks raha.
Järgmisel hommikul kohtume Jalalabadi-lähedases madrassas kahe mullaga, isa ja pojaga. Inger on veendunud, et mullad - kes on siin arvamusliidrid - on võtmeks paljude lastega seotud probleemide lahendamisel. Kolmandat põlve mulla Kari Israrullah ja neljandat põlve mulla Fazrullah on osalenud seminaril, kus arutleti laste õiguste üle koraanist lähtuvalt. Selles lähenemises pole midagi uut tegelikult; hetkel loen huvitavat aruannet, kus islami õpetlased arutlevad laste baasõiguste üle islamis - koos näidetega koraanist.
Mullad kinnitavad, et nende võim ei ole ometi nii suur nagu meie, läänlased, seda ette kujutame: siinsetel pashtu aladel mängib sama suurt osa Pashtunwali ehk siis pashtude käitumiskood. Nii et otsuste tegemisel võib olla mängus pigem hõimutava kui islam.
Madrassa on huvitatud Ingeri organisatsiooni toetusest. Inger kinnitab, et kui õpetajad peavad laste hea kohtemise reeglitest ning Afganistani riiklikust õppekavast - lisaks usuainetele -, siis on organisatsioon valmis kinni maksma kuue õpetaja palga tüdrukute klassides. Noorem mulla ütleb Ingerile muigega: sina diskrimineerid siis poisse, eelistades tüdrukuid?
Vestlus mulladega on omanäoline: kui esitada mingi küsimus, siis vastatakse mõistulugudega. Vahel tõuseb Fazrullah ja vaatab raamatust järele (meie vestlus toimub raamatukogus), et meile lugu jutustada. Näiteks. Prohvet kuulis, et isa tegi ühele oma lapsele kingituse ja küsis: miks ainult temale? Sa pead kingituse tagasi võtma, kui ka oma teisele lapsele kingitust ei tee. Loo moraal: sa pead lapsi võrdselt kohtlema.
Kui meie vestlus läbi ja madrassa õuel ringi vaatame, tunnen huvi, mis on kirjutatud kooli seinale, kus parajasti õppetöö käib. Ja vastus on:"Mida võid täna teha, ära lükka homse peale".

Comments: Postita kommentaar<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?